Select Page

Valley Center, Gemeente Ede

Marktconsultatie & exploitatieverkenning

 

 

 

 

Iedereen die regelmatig over de A12 ter hoogte van Ede rijdt, kent ‘m wel: de Cinemec-bioscoop die in de geluidwal is geïntegreerd. De karakteristieke rode gebouwdelen zijn een echte blikvanger. Minder mensen weten dat er ook een parkeergarage in de geluidswal is gerealiseerd en dat er op de wal druiven worden verbouwd.

Cinemec maakt deel uit van ‘Valley center’, een ontwikkelgebied dat de toegang van Ede vanaf de A12 markeert. In de toekomst zullen hier dan ook meer functies ontstaan, op het vlak van wonen, leisure en horeca. Ten behoeve van de nadere invulling van het Valley center gebied is een marktconsultatie uitgevoerd. Deze richtte zich op de mogelijkheden tot het realiseren van leisure concepten en de vestiging van een hotel.

In het kader van de consultatie is een uiteenlopend aantal exploitanten en ontwikkelaars geraadpleegd, op grond van kaderstellende voorwaarden en een ambitieschets.

In vervolg op de consultatie is een divers aantal exploitatieve verkenningen uitgevoerd naar ingebrachte ontwikkelproposities. Doel van deze verkenningen was haalbaarheid en ontwikkelrisico’s in kaart te brengen, zodat de gemeente Ede haar positie in de verdere ontwikkeling kon overwegen.