Select Page

Multifunctionele accommodatie Terwolde, Gemeente Voorst

Ruimtelijke modelverkenning

 

In Terwolde wordt een multifunctionele accommodatie (mfa) gerealiseerd, die plaats biedt aan een te herbouwen Educatief Centrum De Bongerd met een geïntegreerde dorpshuisfunctie.

Voor de mfa is een programma van eisen tot stand gebracht, waarin is vastgelegd welke functies in de mfa een plek dienen te krijgen.

 

Planlogisch heeft dit programma van eisen voorzien van een ruimtelijk-functionele verkenning met behulp van een 3d-model. Op basis van deze modellering kon worden bepaald in hoeverre het programma binnen de bestaande kaders (financieel, juridisch, welstandstechnisch) kon worden gerealiseerd, resulterend in een set aanbevelingen voor de daaropvolgende projectfasen.