Select Page

Integraal Kindcentrum Elderveld

Onderwijskundig programma van eisen & huisvestingsmodel

 

 

 

 

Aan het Breezandpad in de Arnhemse wijk Elderveld wordt gewerkt aan een Integraal Kindcentrum (IKC), waar kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar terecht kunnen voor onderwijs, opvang en zorg. Dit IKC ontstaat uit het reeds bestaande scholencluster op deze locatie.

In nauw overleg met de directies van de betreffende scholen is een onderwijskundig programma van eisen en een huisvestingsmodel opgesteld, dat als ‘blauwdruk’ fungeert voor de ontwikkeling van het IKC. Dit programma van eisen vormt één van de kaderstellende documenten bij de aanbesteding van het ontwerp en de vernieuwbouwoperatie.