Select Page

Groenrenovatie Putten, Gemeente Putten

De Plancaravan: buurthuis op locatie 

 

 

De gemeente Putten bereidt een grootschalige renovatie van het openbaar groen voor. De bedoeling is niet alleen de beplanting te vernieuwen, maar ook het beheer eenvoudiger en daarmee goedkoper te maken.

Landschapsarchitecte Mieke Latijnhouwers is verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe groenstructuur. Alvorens ze start met ontwerpen, gaat ze met bewoners in gesprek over hun ideeën. Wat moet blijven, wat mag weg? Wat vindt men mooi en wat niet? Welke praktische tips kunnen ze meegeven?

 

De Plancaravan fungeerde in dit project als ‘buurthuis op locatie’. Namens de gemeente Putten ontvingen we buurtbewoners op diverse locatie binnen Putten en gingen we met hen het gesprek aan over de (prachtige) groenvoorziening in hun wijk.

Het was niet alleen nuttig, maar vooral ook heel gezellig. De onderlinge ontmoeting tussen mensen blijkt altijd weer even waardevol als het inhoudelijke gesprek!

Meer informatie: www.plancaravan.nl