Select Page

Ontsluiting bedrijventerrein Rinaldostraat Dieren

Belangenbehartiging ondernemerscollectief

 

 

 

Het bedrijventerrein aan de Rinaldostraat in Dieren is rechtstreeks ontsloten via de provinciale weg N786. Als gevolg van het project ‘Traverse Dieren’ zou deze ontsluiting komen te vervallen. Het alternatief was een ingewikkeld stelsel van omwegen, via woonstraten die niet geschikt zijn voor bestelbussen en vrachtwagens.

Planlogisch heeft, op verzoek van een aantal ondernemers, hun belang behartigd in een serie overleggen en procedures.

 

Doel was de provincie Gelderland en de gemeente Rheden te overtuigen van de noodzaak van een alternatieve, realistische verkeersoplossing.

Uiteindelijk (na vernietiging van het desbetreffende deel van het Inpassingsplan door de Raad van State) heeft dit proces geleid tot de gewenste planaanpassingen. Resultaat is dat het bedrijventerrein Rinaldostraat ook na realisatie van de Traverse een rechstreekse en volwaardige aansluiting op de N786 behoudt.