Select Page

Scholencluster Breezandpad, Gemeente Arnhem

Ontwikkeling startnotitie & exploitatiescenario’s

 

 

 

 

In de nieuwjaarsnacht 2011-2012 brandde basisschool de Kringloop, gelegen aan het Breezandpad in Arnhem Elderveld, geheel af. De school stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van een scholencomplex dat nog drie andere scholen huisvest.

De brand vormde een logische aanleiding tot een hernieuwde toekomstblik op het  scholencomplex als geheel. Voor de gemeente Arnhem produceerde Planlogisch een startnotitie, die een integrale blik op het ontwikkelingsvraagstuk bood en een beleidsmatige afweging mogelijk maakte.

De startnotitie omvat onder meer een analyse van de toekomstige capaciteitsvraag, een stedenbouwkundige analyse (uitgevoerd door Paul Staats Stedebouw), een exploitatieve scenariostudie en een procesmatig kader.

Door deze aspecten in een notitie te combineren, ontstond voor de gemeente een eenduidig afwegingskader, voorzien van een set concrete aanbevelingen.