Select Page

Velpsche Veste Velp, Gemeente Rheden

Projectmanagement & procedurele begeleiding 

 

Midden in Velp, tussen de Hoofdstraat en de spoorlijn, lag al jaren het verkommerde ‘VNB-terrein’. Ooit was hier de Velpse gasfabriek gevestigd, later verrees op een deel van het terrein een brandweerkazerne.

De gasproductie had de bodem onder het terrein ernstig verontreinigd. Het convenant ‘Gelderse gasfabrieksterreinen’ tussen de provincie Gelderland, NUON en de betrokken gemeenten, maakte de weg vrij voor sanering en herontwikkeling van dit terrein.

Het project behelsde de sloop van de resterende bebouwing op het terrein, gevolgd door een metersdiepe afgraving om alle verontreinigde grond te verwijderen en te vervangen door schone grond. Een gigantische operatie die met grote precisie moest worden uitgevoerd.

Vivare ontwikkelde vervolgens een nieuw wijkje op deze plek, in een eigentijdse uitstraling met een knipoog naar het verleden. Onder de naam Velpsche Veste heeft dit stukje Velp zo een nieuwe toekomst gekregen.