Select Page

Grinthuizen Rheden, Gemeente Rheden

Projectmanagement & procedurele begeleiding

 

De wijk Grinthuizen is ontstaan midden in het dorp Rheden, op het terrein van de voormalige betonwarenfabriek Rheden Bestrating. Ook de gemeentewerf van de gemeente maakte deel uit van het plangebied.

Het plan, dat de ontwikkeling van diverse soorten eengezinswoningen en appartementen omvat, is ontwikkeld door projectontwikkelaar MVO, tegenwoordig Ten Brinke Projectontwikkelaars.

Een bijzondere ontwerp opgave betrof het hoogteverschil in het terrein; van noord naar zuid bedraagt dit bijna 10 meter. Onder andere is dit opgevangen in het appartementencomplex, waar een semi-overdekte parkeerplaats in is verwerkt.

Oostelijk van Grinthuizen ligt het bedrijventerrein Haveland, waar nog steeds diverse industriële bedrijven actief zijn. Met het oog op de planontwikkeling diende de geluidzonering te worden aangepast in een integrale bestemmingsplanherziening.

Ook het grote aantal particuliere buren rond het plangebied vormde een uitdaging in dit project; er diende een flink aantal kadastrale correcties en ruilconstructies te worden overeengekomen om recht te doen aan alle rechthebbenden.

De naam Grinthuizen is gekozen na het uitschrijven van een prijsvraag door de ontwikkelaar; de naam doet eer aan het dorp Rheden als steenbakkersdorp.