Select Page

Planproducten

 

 

Wanneer u een ruimtelijk plan wil realiseren, is het vaak nodig dat u daarvoor goedkeuring krijgt van één of meerdere overheden. Deze goedkeuring kan het afgeven van een omgevingsvergunning betreffen, of het verlenen van medewerking aan een bestemmingsplanwijziging.

Als initiatiefnemer kan u worden gevraagd om documenten of planproducten, waarmee u moet aantonen dat de overheid aan uw initiatief kan en mag meewerken. Dit kunnen onderzoeksresultaten zijn (zoals bodem-, flora- en fauna- of geluid onderzoek), of een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan.

Planlogisch kan deze planproducten voor u verzorgen, altijd aansluitend bij actuele wet- en regelgeving en geldende standaarden. Daarbij streven wij naar een zo ‘slank’ mogelijk proces, waarbij de omvang van het product en daarmee uw kosten zo laag mogelijk blijven.

Wanneer u niet weet welke producten voor uw initiatief noodzakelijk zijn, verzorgen wij voor u graag een volledig vrijblijvende plancheck.

Voor gemeenten levert Planlogisch een scala planologische diensten. Dit kan het verzorgen van ruimtelijke onderbouwingen of bestemmingsplannen zijn, maar ook het verzorgen van planologisch-juridische werkzaamheden binnen de ambtelijke organisatie.

Recente blogs