Select Page

Grondzaken & vastgoed

 

Aan ruimtelijke ambities hangt een prijskaartje. En, als het goed is, rendement. Of dit nu financieel of maatschappelijk rendement is: elk plan vraagt om een gedegen financieel raamwerk. Dit raamwerk is meer dan alleen een exploitatieberekening. Het omvat ook een reëel perspectief op de markt.

Voor een plan dat niet in werkelijke behoeften van mensen voorziet, is onvoldoende markt. En zonder die markt geen succesvolle exploitatie.

De benadering van Planlogisch is gericht op het schetsen van een eerlijk perspectief op dat wat reëel haalbaar is. En het verwezenlijken daarvan. Van een papieren plan wordt niemand blij.

Planlogisch ontwikkelt exploitatieraamwerken voor uiteenlopende plannen, in zowel stedelijk als landelijk gebied, voor overheden, marktpartijen en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Planlogisch biedt in dit kader onder meer de volgende producten aan:

  • Programmamanagement;
  • Grondprijs op maat;
  • 3d volume- en bouwkostenverkenning;
  • Exploitatieraamwerk op maat;
  • Exploitatieplan;
  • Distributieplanologisch onderzoek;
  • Marktconsultatie.

Recente blogs